ముగించు
సిఎం-టిఎస్
గౌరవనీయమైన సిఎం కె చంద్రశేఖర్ రావు
కలెక్టర్-టిఎస్
కలెక్టర్ & జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ డి ఎస్ లోకేష్ కుమార్