సిఎం-టిఎస్
గౌరవనీయమైన సిఎం కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు
ఖమ్మం కలెక్టర్
కలెక్టర్ & జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ ఆర్.వీ.కర్ణన్